ساعت قدیم یا جدید

ساعت قدیم یا جدید :
مشخص نیست که ابتکار اولیه تغییر ساعت در آغاز نیم سال گرم از کجا آمده است، ‌اما تاریخ نشان می دهد که کشورهای اروپایی که هم درعرض‌های جغرافیایی بالاتری هستند و بهره کم تری از نور آفتاب دارند و هم مصرف کننده انرژی هستند که یعنی منابع انرژی شان از جمله زغال سنگ محدود و گران است، در این زمینه از بسیاری کشورهای دیگر جلو بوده اند.
می گویند در 1907 ویلیام ویلت انگلیسی،‌ یکی از اولین کسانی بود که ایده ساعت تابستانی و زمستانی را مطرح کرد،‌ بعد از او و در 1916 اواخر جنگ جهانی اول، این ایده به دست بنجامین فرانکلین مخترع و سیاست مدار آمریکایی ترویج شد،‌ تا به استفاده بیشتر از نور روز به صرفه جویی در هزینه ها کمک کند و در نتیجه مردم مجبور نباشند صبح‌های زود هم از شمع روشن استفاده کنند.
تغییرات شبانه روز کشور ایران نیز بدلیل قرارگرفتن در عرض های جغرافیایی میانی در طول سال قابل توجه است. به همین دلیل و برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، در فصل های بهار و تابستان ساعت رسمی 1 ساعت به جلو کشیده می شود . در ساعت های آنالوگ نیاز است این تغییر بصورت دستی انجام شود اما در تلفن های هوشمند یا تبلت بدلیل اینکه این دستگاه ها با ساعت جهانی هماهنگ هستند این کار بصورت خودکار انجام می شود.
شاهد هستیم که وقتی ساعتها  تغییر میکند چند اتفاق جالب را در سطح جامعه میبینیم :
1-  در اولین روز تعدادی از کارمندان بر اساس ساعت قبل به سر کار می روند و به همین دلیل در ابتدای مهرماه یک ساعت زودتر میروند و با درهای بسته ادارات و شرکتها روبرو میشوند.
2-  همچنان در روستاها و شهرهای کوچک یکی از ساعتهای منزل را به سبک قبل باقی میزارند و بقیه ساعتها رو تغییر میدهند.
3-  در اولین روزهای تغییر ساعت قرارها معمولا دوباره تائیدیه زمان گرفته می شود که آیا قطعی است ؟
4-  در ابتدای مهرماه همه کارمندان خوشحال از اینکه یک ساعت اضافه تر میخوابند و در ابتدای بهار ناراحت از اینکه یک ساعت کمتر میخوابند.
و بسیاری اتفاق جالب دیگه که قطعا هر کدام از شما با اون برخورد کردید .
ساعت ها تفاوتی ندارند این ما هستیم که تغییر پذیر نیستیم در زمان کوتاه و در میان مدت و بلند مدت براحتی تغییر را می پذیریم .

چهارشنبه 31 شهریور 1395