نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان برگزار شد.

نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ با موضوع کشاورزی در محل سالن جلسات استانداری گلستان تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی و انتشارات اتاق گرگان بهرامی در نهمین جلسه شورا گفتگو دولت وبخش خصوصی بیان کرد: با توجه به اشتغال اکثر مردم استان گلستان به کشاورزی شاهد این موضوع هستیم که وضعیت معیشتی در این حوزه بهبود نیافته است که نیازمند تدبیر جدی دولت جهت رونق در این بخش می باشد.
رمضان بهرامی رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان ضمن تقدیر از کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان افزود: خوشبختانه هر موضوع کارشناسی تدوین شده از این کمیسیون مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گرفته است.

حسینقلی قوانلو رییس سازمان صنایع معادن و کشاورزی گرگان در نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: تا به امروز ۲۸ درصد تسهیلات معرفی شده مربوط به بخش کشاورزی می باشد که محدودیتی در این موضوع وجود ندارد.
وی افزود: متاسفانه اکثر مصارف از تولیدات خارج از استان می باشد که می توان با ابلاغ مصوبه ای به دستگاه ها به رونق تولید استان کمک نمود.

بهرامی در این جلسه بیان کرد: با عنایت به مشکل کمبود آب، و با همکاری کمیسیون کشاورزی همایشی با عنوان مدیریت مصرف آب برگزار شد.
بهرامی افزود: روزهای آینده با خطرات بیشتری در حوزه دریای خزر روبرو خواهیم بود که می بایست با همکاری دستگاه ها، اقداماتی جهت بهبود وظعیت موجود صورت گیرد.

یکشنبه 17 مرداد 1395