نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ با موضوع کشاورزی در محل سالن جلسات استانداری گلستان تشکیل گردید . به گزارش روابط عمومی و انتشارات اتاق گرگان بهرامی در نهمین جلسه شورا گفتگو دولت وبخش خصوصی بیان کرد: با توجه... بیشتر